• Call Us
 • Email Us


Wonen bij Kroon Zorg

‘’Een plek waar je je vrij voelt om te zijn wie je bent’’

24/7 bereikbaarheid

Kroon Zorg biedt woonbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (15 t/m 23 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en/of een residentiële achtergrond. Kroon Zorg staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit. Bij ons staat de cliënt centraal.
 • 24/7 bereikbaarheid
 • Zoveel mogelijk zelf beslissen
 • Gekoppeld worden aan persoonlijke mentor
 • Kleinschalig wonen (3 jongeren max. als medebewoners)

Over ons

Kroon Zorg biedt woonbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (15 t/m 23 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en/of een residentiële achtergrond. Kroon Zorg staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit. Bij ons staat de cliënt centraal. Kroon Zorg is een zorginstelling die hulp biedt, begeleiding en ondersteuning aan (jong) volwassenen met psychische- en/of gedragsproblematiek, functionerend op een licht verstandelijk beperkt niveau tot aan normaal niveau. Wij zijn werkzaam in de gemeente Amsterdam.

Doelgroepen

We bieden ondersteuning aan de volgende te onderscheiden doelgroepen:
 • Jeugd
 • (Jong) volwassenen t/m 23 jaar

Onze cliënten wonen in een van onze woonhuizen of zelfstandige woonruimtes met (intensieve) 24-uurs begeleiding. We bieden hen een prettige, veilige en rustige woonomgeving met persoonlijke aandacht van onze begeleiders. Naast de begeleiding aan deze doelgroepen heeft Kroon Zorg korte lijnen met verschillende vakspecialisten en paramedische zorgverleners; gedragsdeskundigen, psychologen, psychiaters etc. deze kunnen diagnostiek en behandeling geven, indien nodig en in overleg kunnen de therapieën en behandelingen op onze locaties worden verzorgd.

Cliënt centraal

Om nabijheid, veiligheid, voorspelbaarheid en continuïteit van zorg voor onze cliënten te waarborgen zijn de woonvoorzieningen en de teams kleinschalig opgezet. In het multidisciplinaire team, met een betrokken gedragswetenschapper, gaan we voor ontwikkeling en ontplooiing passend bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit betreft een systemische aanpak; wonen-werken/school en vrije tijd. Door organisatie breed op cliëntniveau te werken met eenduidige methodieken en uit te gaan van één regiehouder wordt de ontwikkeling zo goed mogelijk gewaarborgd. Een sluitend netwerk is daarbij ons streven.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. We hechten belang aan het individu en sturen dan ook op persoonlijke doelstellingen. Persoonlijke aandacht is onze kracht! Structuur, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid vind je daarom in alle woonhuizen.​

Begeleiding

Bij Kroon Zorg bieden we begeleid wonen aan kinderen vanaf 15 jaar tot en met jongvolwassenen die hulp nodig hebben. Iedere cliënt is voor ons uniek en bijzonder en helpt ons om de zorg en begeleiding nog beter te maken.

Ieder huis zijn eigen identiteit

Kroon Zorg biedt op diverse woonlocaties begeleid wonen voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische- en/of gedragsproblematiek, functionerend van een licht verstandelijk beperkt tot normaal niveau. De woonlocaties voor (jong)volwassenen zijn variërend in sfeer, vorm van begeleiding en wijze van wonen. Uiteraard staat de visie van Kroon Zorg op alle locaties centraal. Bij het begeleid wonen voor jongvolwassenen en volwassenen staan de cliënten centraal. Elke cliënt wordt gekoppeld aan een mentor (begeleider). Professionele woonbegeleiders bieden veiligheid, nabijheid en structuur aan de cliënten. Verder zorgen we voor continuïteit in de begeleiding en ondersteuning. Persoonlijke groei voert hierbij de boventoon. We stimuleren de ontwikkeling van sociale vaardigheden en talenten en zetten de weg in naar een zo zelfstandig mogelijk leven van onze cliënten.

Wat kun je van ons verwachten?

Bij het begeleid wonen sta jij als bewoner centraal. Dat betekent dat de begeleiding jou alleen de hulp biedt die je nodig hebt. En soms wat meer. Op die manier werken we samen toe naar meer zelfstandigheid, zodat je uiteindelijk wel op eigen benen kunt staan. Daarvoor stellen we een plan op. We kijken naar wat je nu al zelfstandig kan en vooral naar wat je straks zelfstandig wilt kunnen. We zetten in op jouw unieke talenten en stimuleren je om je te blijven ontwikkelen. Daarbij zorgen we voor een rustige en veilige omgeving, waarin we structuur bieden. Op die manier kun je op je eigen tempo werken aan jezelf.

Wonen en zorg

Ieder mens is uniek. Dat betekent dat iedere bewoner andere behoeften en hulpvragen heeft. Daarom variëren we in onze begeleiding. De één heeft in het begin intensieve begeleiding in de vorm van 24-uurs zorg nodig en de ander misschien wel een aantal keer per week even een praatje komen maken om te kijken hoe het allemaal gaat. Zo garanderen we iedereen onze zorg en aandacht die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Onze aanpak en methodiek

 • ‘’We gaan daarbij uit van jouw unieke mogelijkheden. Je kunt bij ons op je eigen tempo nieuwe dingen leren. Op je eigen tempo je talenten ontwikkelen. Want jij staat centraal. Jij werkt aan je toekomst’’. Ook met een persoons gebonden budget (PGB) kan je bij Kroon Zorg wonen.

Hoe wij werken ​

Wonen bij Kroon Zorg betekent wonen met begeleiding op maat. Dat houdt in dat we samen kijken naar wat jij aan ondersteuning kunt gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Wat wil je bereiken? Wat wil je leren? We gaan daarbij uit van doelen binnen de kaders van wat je aankunt. Je kunt bij ons in een veilige omgeving nieuwe dingen leren. Op je eigen tempo jezelf ontwikkelen. Jij werkt aan je toekomst. En wij helpen je daarbij.

Methodiek

Wij werken vanuit twee belangrijke methodes: Zelfredzaamheid Sociaalcompetentiemodel

Zelfredzaamheidsmatrix

Bij Kroon Zorg  maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. Dit is een overzicht die wordt gemaakt om te bepalen hoe zelfredzaam de client bij binnenkomst is. Na de intake wordt er een ‘’nulmeting’’ gedaan, aan de hand van stellingen op het gebied van 13 domeinen, zoals ‘’geestelijke gezondheid’’, ‘’Justitie’’, ‘’Sociaal netwerk’’ en ‘’middelengebruik’’. Uit deze nulmeting volgt er een score, waaruit wij bepalen hoe zelfredzaam de client is, en hoeveel en welke begeleiding deze nodig heeft.

Sociaalcompetentiemodel

Het sociaal competentiemodel is een methode waarbij er dieper in wordt gegaan op de competenties van een client. Competenties kan men zien als een balans: de balans tussen taken en vaardigheden. Wanneer men de juiste vaardigheden bezit om taken goed uit te voeren staat de balans in evenwicht. Is het evenwicht in onbalans dan bezit men te weinig vaardigheden om taken op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Uitgangspunt van deze methode is dat kinderen/jongeren bepaalde ontwikkelingstaken in hun leven moeten volbrengen. Een goed voorbeeld hiervan is ‘’een eigen identiteit’’ ontwikkelen. Om deze ontwikkelingstaken te kunnen volbrengen, is het beschikken over vaardigheden belangrijk. Als de samenwerkingen tussen vaardigheden en ontwikkeling voldoende is, dan beschikt de client over een positieve balans (evenwicht).

Visie en Missie

Kroon Zorg biedt huisvesting en begeleiding aan jongeren met gedragsproblemen tussen de 15 en 23 jaar in Amsterdam en omgeving. Wij stellen het welzijn van het individu voorop. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de doelgroep richting zelfregie.

Kroon Zorg biedt kleinschalig wonen aan waarbij de cliënt centraal staat.

Eigenheid

Je mag zijn wie je bent.
Vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe dingen leren.

Perspectief

Jouw mogelijkheden, wensen en doelen staan centraal in de begeleiding

Respect

Hoe gaan we met elkaar om en hoe kan jij je steentje bijdragen?
Jouw mening telt en wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan.

Groei

Vrijheid is verantwoordelijkheid
Hoewel de woonlocaties van Kroon Zorg variërend zijn in sfeer, vorm van begeleiding en wijze van wonen staat de visie overal centraal.

Veel gestelde vragen

Bij Kroon Zorg bieden we begeleid wonen aan kinderen vanaf 15 jaar tot en met jongvolwassenen die hulp nodig hebben. Iedere cliënt is voor ons uniek en bijzonder en helpt ons om de zorg en begeleiding nog beter te maken.
 • wat kost begeleid wonen?
  Als je bij ons wilt wonen, heb je daar toestemming voor nodig. Dat heet een indicatie. Als je blijvend zorg nodig hebt, dan valt dat onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt en betaalt de langdurige zorg. Om in aanmerking te komen voor deze zorg, heb je goedkeuring nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Soms moet je een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage hangt af van je inkomen en van de hoeveelheid zorg. Ook met een persoons gebonden budget (PGB) kan je bij Kroon Zorg wonen.
 • Kan ik een woonhuis bezichtigen voordat ik mij aanmeld?
  In overleg is dat mogelijk. Het is belangrijk dat je zelf kiest waar je wilt wonen. Kroon Zorg wil je graag helpen een goede keuze te maken.
 • Wat kan Kroon Zorg voor mij doen op het gebied van dagbesteding (werk, school of leerwerktraject)?
  Zoek je een zinvolle dagbesteding? Ben je graag bezig? Kroon Zorg biedt mogelijkheden voor dagbesteding. Kroon Zorg heeft korte lijnen met meerdere werkgevers en scholen. Wij begeleiden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een (verstandelijke) beperking en psychiatrische problematieken of strafblad, naar gevarieerde en passende dagbesteding. Op onze locaties vind je tegelijkertijd geborgenheid en structuur. We creëren een omgeving waar jij je kunt ontwikkelen, maar vooral ook gewoon jezelf kunt zijn.
 • Waarom kies je voor begeleid wonen?
  Begeleid wonen biedt je een veilige en beschermde woonomgeving. Iedereen wil graag een fijne plek om te wonen. Binnen Kroon Zorg woon je altijd samen met anderen. Dat kan in een woonhuis met 24-uurs begeleiding of in een kleine groep met begeleiders in de buurt.

Contact

Wij vertellen graag meer over wat er mogelijk is bij Kroon Zorg. Wil u bijvoorbeeld informatie over wonen, dagbesteding, logeren en/of behandeling? Dan kunt u bellen naar (06) 40 60 63 42. U krijgt dan een van de medewerkers van ons aan de telefoon.

Op de website vindt u ons aanmeldformulier. U kunt ons ook direct mailen op info@kroon-zorg.nl. Wij nemen de aanmelding binnen twee weken in behandeling en nemen dan contact met u op.
Na het invullen van het digitaal ingevulde contactformulier geven we binnen twee werkdagen een reactie.

We zijn op maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 u.
Voor andere vragen of opmerkingen kunt u een bericht achterlaten op de site. Er wordt dan binnen twee werkdagen gereageerd op het bericht.

Ons kantoor zit op de Wolbrantskerkweg 76G, 1069 DA, Amsterdam. Bel gerust voor een afspraak!

feature

Wolbrantskerkweg 76 G
1069 DA Amsterdam
feature

020-7792231
Monday to Friday: 8 am to 6 pm
feature

info@kroon-zorg.nl

  Naam:

  Email:

  Bericht: